Nieuwsbrief niet goed zichtbaar? Kik {html_link} om hem online te bekijken.

Uitnodiging start project Steenmeel in de VeenkoloniŽn

Graag nodigen wij u uit voor de officiële start van het project Steenmeel als duurzame bodemverbeteraar in de Veenkoloniën op maandag 3 december aanstaande van 16.00-17.00 uur op de boerderij van de familie Schrör - Horsten 10 te Musselkanaal. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg van de provincie Groningen zal daarbij de openingshandeling verrichten.

Project Steenmeel in de Veenkoloniën
Steenmeelbemesting met fijngemalen vulkanische silicaatgesteenten met een hoog gehalte aan calcium, magnesium en kalium, is een serieus antwoord op de voortschrijdende afnemende bodemvruchtbaarheid die mede het gevolg is van de verzurende werking van gangbare bemestingstechnieken. Recente wetenschappelijke inzichten bieden een goede basis voor een revival van deze oude techniek en bieden uitstekende perspectieven om de vitaliteit van de bodem als primaire productiefactor op een hoger plan te brengen en tegelijk invulling te geven aan maatschappelijke wensen die aan de landbouw worden gesteld. De specifieke problemen van de Veenkoloniën, zoals bijvoorbeeld een laag organisch stofgehalte en de droogte- en stuifgevoeligheid van de bodem worden met steenmeel positief beïnvloed. Door de verhoging van het bindend vermogen van voedingsstoffen in de bodem zal de uit- en afspoeling hiervan verminderen en  zal op termijn de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater verbeteren.

Steenmeel is fijngemalen (vulkanisch) gesteente Dat functioneert als een slow release meststof die niet uitspoelt, waardoor overbemesting niet aan de orde is. De productie van steenmeel is bovendien  energievriendelijker dan bij de gangbare landbouwzouten het geval is. Al deze eigenschappen leveren zodoende een positieve bijdrage aan duurzame landbouw in de Veenkoloniën. Het project in Musselkanaal richt zich op de effecten van steenmeel op de bodem en het gewas en leveren praktijkervaringen op.

Programma

16.00 uur Welkom door Familie Schror
Toelichting op het project door initiatiefnemer Bert Carpay (Carpay Advies)
Belang van project voor Veenkoloniën door gedeputeerde Wiebe van der Ploeg
16.30 uur Officiële starthandeling
16.45 uur Informele afsluiting onder genot van koffie met koek

Aanmelden
Wij verwelkomen u graag bij de opening en verzoeken u uw aanwezigheid uiterlijk 28 november te melden door een e-mail te sturen met uw gegevens naar: p.kooger@stadskanaal.nl of te bellen naar 0599-631793.

Aan dit project werken mee
Agenda voor de Veenkoloniën, Provincie Groningen, Provincie Drenthe, Akkerbouw en pluimveebedrijf fam. Schrör, Carpay Advies, ARCADIS, De Biogeoloog, GeoStudent, The Soil Company, EM Agriton BV, Schuten Loonwerk

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 3 december!

Met vriendelijke groet,

Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën

Wij verwelkomen u graag bij de opening en verzoeken u uw aanwezigheid uiterlijk 28 november te melden door een e-mail te sturen met uw gegevens naar: p.kooger@stadskanaal.nl  of te bellen naar 0599-631793.

U kunt zich hier {afmelden} voor deze nieuwsbrief.